dimarts, 10 d’abril de 2018

Enllaç a l'Informe 2017 sobre l'estat de sistema educatiu publicat pel Consell Escolar de l'Estat.
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2017.html